20 decembrie 2015

XV. DESCIFRAREA INSCRIPȚIEI TRACE DE PE TOPORUL DIN VALEA MOZACULUI, JUDEȚUL ARGEȘ

XV.1. TOPORUL GĂSIT PE VALEA MOZACULUI, JUDEȚUL ARGEȘ.Comuna Mozăceni se află la marginea sud-estică a județului Argeș, pe malurile răului Dâmbovnic, acolo unde acesta primește apele afluentului său, părăul Mozacu, aproape de limita cu județul Dâmbovița. Pârâul Mozacu este cel mai important afluent al râului Drâmbovnic, iar acesta se varsă la rândul său în râul Neajlov.

Două obiective din comuna Mozăceni sunt incluse în lista monumentelor istorice din județul Argeș ca monumente de interes local, ambele fiind clasificate ca situri arheologice: așezarea din eneolitic aparținând culturii Gumelnița, aflată „la Măgură”, la circa 500 m nord de satul Ziduri și ruinele bisericii medievale din Ziduri, aflată la nord de sat.

Toporul este confecționat dintr-o rocă foarte dură, de culoare neagră, cu pigmenţi mici şi rari de culoare castanie, are înălţimea de 13,8 cm, diametrul maxim de 5,7 cm, iar gaura are un diametru de 1,8 cm. 

Toporul din piatră, prezentat mai jos în fig. 1 a fost găsit de dl. Ion Nania în ziua de 2 aprilie 1972, într-un cot al râului Mozacu și este datat din perioada 1500 î.e.n.- 1375 î.e.n.


Fig. 1. Toporul din piatră găsit pe Valea Mozacului, județul Argeș - sec XV î.e.n.

XV.2. INSCRIPȚIA DE PE TOPORUL GĂSIT PE VALEA MOZACULUI.

Pentru descifrarea inscripției de pe topor vom utiliza sistemul silabic trac prezentat în figura nr. 2:
Fig. 2. Sistemul silabic trac

Textul inscripționat pe topor se va citi de sus în jos, ca în figura nr. 3:
Fig. 3. Sensul de citire a textului inscripționat pe topor

Utilizând sistemul silabic trac tip linear A, ca în figura nr. 4, obținem următoarele silabe:

Fig. 3. Silabele textului inscripționat pe topor

Avem silabele DI-TA-TA-MI-NE, cu care formăm cuvintele textului trac inscripționat pe topor: DI TATA MINE.

În limba română avem: DE (LA) TATA (LA) MINE, adică toporul din piatră datând din sec. XV î.e.n. era moștenit din tată în fiu.

Referințe:
1. http://www.enational.ro/dezvaluiri/romania-mea/tablitele-cerate-de-la-rosia-montana-un-tezaur-al-europei-49380.html/
2.http://www.dacia.org/densusianu2002/Comunicarile_Congresului/Ion_Nania/ion_nania.html