1 octombrie 2016

XXI. INSCRIPȚIILE TRACE CU HIEROGLIFE DE PE TOPORUL DIN PEȘTERA SACRĂ ARKALOCHORI, DE PE PIATRA DE ALTAR DIN MALIA ȘI DE PE DISCUL PHAISTOS.

XXI.1. HIEROGLIFELE CRETANE.

Inscripțiile cu hieroglife cretane sunt considerate a fi cele mai vechi texte nedescifrate găsite în Creta, întrucât ele preced cu aproximativ 150 ani primele scrieri minoice în linearul A.
Artefactele ce poartă hieroglife cretane au fost găsite în aceleași locații alături de inscripții în linear A, semn că aceste două sisteme de scriere au fost utilizate în paralel de cretani, timp de aproape două secole, până în jurul anului 1700 î.e.n.

Fig.1. Scrieri cunoscute din Grecia continentală și insulară

Întrucât știm că inscripțiile în linearul A au fost scrise în limba tracă utilizând silabarul trac linear A, așa cum am arătat în partea a IX-a a acestui blog, mi-am pus întrebarea dacă și hieroglifele cretane pot fi descifrate utilizând sistemul silabic trac prezentat în fig. 2, ținând cont de similitudinea semnelor din silabarul trac și multe din hieroglifele cretane.
Fig.2. Sistemul silabic trac tip linear A
Conform Wikipedia, în 1989, Jean-Pierre Olivier a descris pentru prima dată întreg corpusul de hieroglife cretane și l-a denumit Corpus Hieroglyphicarum Inscriptionum Cretae (CHIC). Acest corpus este compus din artefacte descrise în detaliu, a fost editat în 1996 ca CHIC (Olivier / Goddard 1996) și provine în principal din patru locații în care s-au făcut săpături:
- „Cartierul Mu” din localitatea Malia (MMII)
- depozitul hieroglific din palatul Malia (MMIII)
- depozitul hieroglific din Cnossos (MMII sau III)
- depozitul din Patras (MMIIB).
Corpusul se compune din:
- artefacte din lut cu inscripții incizate (CHIC H: 1-122)
- amprente de sigilii aplicate (CHIC 123-179)
- sigilii din piatră (CHIC 180-314)
- inscripția de pe „Piatra de altar din Malia”;
- inscripția de pe „Toporul din Peștera Arkalochori”;
- inscripția de pe „Discul din Phaistos”;
- fragmentul de sigiliu HM 992 (în fapt un rest de amprentă de sigiliu constituită dintr-un singur simbol regăsit pe discul din Phaistos).
De asemenea, în nord-estul Mării Egee, pe insula Samothrace au fost găsite resturi de inscripții cu hieroglife cretane, precum și inscripții în linear A.


XXI.2 HIEROGLIFELE CRETANE ȘI SEMNELE SILABARULUI TRAC.

În fig. 3 avem semnele sistemului silabic (silabarului) hieroglific cretan.
Se observă cu ușurință faptul că fiecare hieroglifă este, din punct de vedere grafic, precursoarea semnului din silabarul trac corespondent aceleași silabe. 
Fig.3. Sistemul silabic hieroglific cretan

Prezența în același loc și aproximativ din aceeași perioadă a inscripțiilor hieroglifice cretane și a celor în linear A, indică în mod cert evoluția scriptului trac linear A din scriptul hieroglific cretan.
Dacă am dreptate și inscripțiile hieroglifice cretane sunt scrise în limba tracă (întrucât le putem înțelege sensul pe deplin în limba română) vă las pe dumneavoastră să apreciați.

XXI.3. INSCRIPȚIA TRACĂ HIEROGLIFICĂ DE PE TOPORUL CU TĂIȘ DUBLU (LABRYS) GĂSIT ÎN PEȘTERA SACRĂ ARKALOCHORI - SEC XX î.e.n. - sec XVII î.e.n.


Așa cum spuneam în partea a IX - a  a blogului, peștera sacră minoică Arkalochori este situată în partea centrală a Cretei, în vestul platoului Lasithi, la circa 32 km sud de Heraklion.
Peștera a fost folosită ca loc sacru începând cu mileniul 3 î.e.n. și până în jurul anului 1628 î.e.n., când s-a prăbușit tavanul acesteia, conservând pentru încă 4000 de ani altarele sacre de aici.
Iosif Hatzidakis a fost primul explorator al camerei sacre centrale din peșteră, unde a găsit în 1912, sub resturi de piatră provenite din tavanul prăbușit, mai multe topoare duble din bronz și un labrys din argint.
Unul dintre sutele de topoare duble din bronz descoperite în 1934 de Spyridon Marinatos în Peștera Arkalochori de pe dealul Profitis Hlias, poartă semne „hieroglifice" așa cum se vede în fig. nr. 4.
Toporul este datat între sec XIX î.e.n. și mijlocul secolului al XVII-lea î.e.n., fiind așezat în peștera sacră înainte de anul 1628 î.e.n. când explozia vulcanului Thera din centrul insulei Santorini a provocat un cutremur devastator ce a dus la prăbușirea tavanului peșterii Arkalochori și distrugerea primei serii de palate cretane.
Fig. 4. Toporul din bronz (labrys-ul) inscripționat cu hieroglife cretane găsit în Peștera Arkalochori - mijlocul sec. XVII î.e.n.
Această inscripție minoica hieroglifică (fig. 5) pare să fie o inscripție religioasă, adresată Marii Zeițe, căreia i-au fost oferite topoare duble și, lucru unic pentru templele minoice descoperite până în prezent, săbii votive.
Una din săbiile găsite în Peștera Arkalochori are peste un metru lungime, fiind cea mai lungă sabie votivă antică găsită vreodată în Europa.


Fig. 5. Inscripția hieroglifică de pe toporul din bronz din Peștera Arkalohori.
Inscripția este constituită din 3 șiruri verticale de semne dispuse simetric în jurul axului găurii pentru coada toporului cu 2 tăișuri.
Pe fiecare coloană avem câte 6 semne hieroglifice, ca în figura 6, în total 18 hieroglife.
Fig. 6. Cele 18 hieroglife ale inscripției de pe toporul din bronz din Peștera Arkalohori.
Pentru transcrierea celor 18 hieroglife am plecat de la desenul domnului Fritz Schachermeyr de la pagina 247 din "Die minoische Kultur des alten Kreta", apărută la Kohlhammer Verlag din Stuttgart, Germania, în anul 1964, prezentat mai jos în fig. 7:
Fig. 7. Inscripția hieroglifică după Fritz Schachermeyr.
Inscripția se citește în zigzag, conform săgeților din figura 8, pornind de la coloana din dreapta, de sus în jos, apoi în sens invers pentru coloana centrală, adică de jos în sus și iarăși invers de sus în jos pentru coloana din stânga:
Fig. 7. Sensul de citire a textului inscripției de pe toporul dublu.
Aplicând sistemul silabic hieroglific prezentat în fig. 3 obținem următoarele silabe:
1. DA - PE - ZA - TE - SA - RO
2. TE - MA - SE - TO - PA - SE
3. SE - SA - MA - NA - PU - SE

Formăm cuvintele ca în limba română și citim totul într-o singură frază:
DA PEZA TE SARO TEMA SETO PASESE SAMANA PUSE.
În limba română avem:
DĂ PAZĂ TU (CA SĂ) SARĂ TEAMA (DE) SETEA (CARE) PĂȘEȘTE (PESTE) SĂMÂNȚA PUSĂ. 
Cu alte cuvinte, avem într-adevăr o rugăciune adresată Marii Zeițe ca să ocrotească de secetă câmpurile însămânțate.
Să nu uităm că peștera Arkalochori este situată în vestul platoului Lasithi, situat la o altitudine de 900 m deasupra mării, la poalele munților Dikti, iar acest platou este extrem de fertil, datorită aluviunilor aduse din munți, fiind renumit pentru culturile sale de cereale și de pomi fructiferi.
Orice turist ajuns în Creta este informat la un moment dat că una din atracțiile turistice cretane ce trebuie neapărat vizitată este platoul Lasithi, cu ale sale 10.000 de mori de vânt pentru măcinarea cerealelor.

XXI.4. INSCRIPȚIA TRACĂ HIEROGLIFICĂ DE PE PIATRA DE ALTAR DIN MALIA - SEC XX î.e.n. - sec XVII î.e.n.


Palatul minoic din Malia datează din sec. XIX-lea î.e.n.
Curtea este foarte frumoasă, pavată cu piatră albastră și dispune de cinci porți de intrare în palat. Aici s-au descoperit amfore frumos pictate, ruine ale unor vile care au aparținut preoților, preoteselor, aristocrației minoice, multe urme de locuințe lângă palat, necropole regale mari, multe încăperi cu acces numai de sus și cu fresce superbe.

Piatra de altar din Malia (fig. 8) a fost excavată în incinta palatului Malia și este constituită dintr-un bloc de calcar de formă piramidală, cu vârful înfipt în pământ și cu baza în sus, unde avem o cavitate semisferică săpată în calcar, ca un fel de cupă/lighean.


Fig. 8. Inscripția de pe Piatra de altar din Malia

Pe una din laturile triunghiulare avem o inscripție verticală constituită din 16 semne hieroglifice, pe care o vom citi de sus în jos (pe verticală) sau transpusă pe orizontală, de la dreapta la stânga, ca în fig. 9:
Fig. 9. Sensul de citire a textului inscripției de pe piatra de altar din Malia


Utilizând semnele din silabarul hieroglific trac prezentat în fig. 3 avem următoarele silabe:

DA - K I - KO - N U - RO - TE - VI - ZO - RO - DE - KI - NU - A - PU - LA - SA

Cu aceste silabe formăm cuvintele:

DA KIKO NURO TE VIZO RODE KINU APU LASA.

În limba română avem:

DA` CHICA (CU) NURI (PE CARE) TU (O) VEZI (E) RODUL CHINULUI (PE CARE) APA (ÎL) LASĂ.  

Cu alte cuvinte:

DACĂ VEZI CAVITATEA FRUMOASĂ DE PE CREȘTETUL PIETREI, ACEASTA E RODUL CHINULUI PE CARE APA ÎL LASĂ. Astfel, inscripția de pe Piatra de altar din Malia explică fenomenul de eroziune a apei asupra calcarului, întrucât cavitatea rotundă din creștetul pietrei este produsă de apa din precipitații sau din infiltrații prin tavanul unei peșteri, într-o perioadă foarte îndelungată de timp.XXI.5. INSCRIPȚIA TRACĂ HIEROGLIFICĂ DE PE DISCUL DIN PHAISTOS - SEC XX î.e.n. - sec XVII î.e.n.


Conform wikipedia, „Discul din Phaistos este un disc din argilă având 17 cm în diametru, care a fost descoperit în Phaistos de arheologul italian Luigi Pernier în seara zilei de 3 iulie 1908În seara aceea se dezgropau (sub camera XL-101) pivnițele în ruine ale primului palat minoic, nu departe de Hagia Triada, pe coasta de miazăzi a insulei Creta. La circa 50 cm deasupra podelei, între oase arse de bovine, lângă tăblița PH-1 scrisă în liniar A (cam la 20 cm la sud de aceasta), într-o cenușă groasă, amestecată cu pământ negru, Luigi Pernier a aflat acest artefact unic, remarcabil de bine păstrat. 
Acesta se află azi la Muzeul Arheologic din Heraklion, unde este expus ca obiect de admirație, dar și de intense speculații.
Fig. 10. Discul din Phaistos expus în Muzeul Arheologic din Heraklion

Se pare că situl primului palat minoic a fost distrus de cutremurul din anul 1628 î. e.n. (sau din preajma anului acesta) care a zguduit lumea minoică, fiind resimțit pretutindeni pe malurile Mediteranei. Dar discul din Phaistos a fost depozitat într-o pivniță caracteristică (Temple Depository) la care se ajungea intrând numai de sus în jos și ai cărei pereți erau văruiți cu mare grijă. Discul din Phaistos se situează deci la începutul cicladicului vechi, în plină epocă a bronzului timpuriu, cu mult înaintea expansiunii maxime minoice.
Sunt circa 241 de hieroglife pe ambele fețe ale discului. Dintre acestea, câteva au fost șterse, apoi corectate de scribul care le "ștanța" în argila moale, una câte una, pe măsură ce compunea textul. Sunt cam treizeci de căsuțe cu trei-patru sau chiar șase hieroglife pe fiecare față.
Acestea urmează o traiectorie spirală, centripetă, în sensul orar, al acelor de ceasornic.
Doar cincizeci de figuri distincte au fost folosite pentru hieroglife. Ele reprezintă obiecte concrete, schițând limpede profiluri de corpuri ori numai de capete umane, pești, un scut, diverse plante, o bâtă, o navă, etc.
Fețele discului Phaistos au fost numite A și B în ordinea în care au fost imprimate, deoarece prima este mai convexă și mai „contrastată", fiind gravată în argilă mai proaspătă, mai puțin turtită”.

Hieroglifele inscripționate pe ambele fețe ale „Discului din Phaistos” completează încet toate câmpurile rămase libere în silabarul hieroglific trac prezentat în fig. nr. 3. Toate hieroglifele din acesta sunt, în formă grafică, precursoarele semnelor corespondente fiecărei silabe din sistemul silabic (silabarul) trac prezentat în fig. 2. 
Pentru descifrarea textului de pe discul din Phaistos va trebui să facem câteva corecții și anume:
-fețele, așa cum au fost denumite de specialiști A și B, sunt în realitate inversate;
-sensul de scriere (imprimare în lut a hieroglifelor) și implicit de citire a textului este bustrofedon (sens inversat sau în zig-zag), întrucât textul de pe fața A pornește din centrul discului către exterior (în sens anti-orar sau trigonometric) iar pentru fața B textul trebuie citit invers, în sens orar, de la exterior către centrul discului, conform săgeților din fig. 11.
Fig. 11. Sensul de citire a textului de pe fețele Discului din Phaistos.

-semnele imprimate neclar în lut nu sunt semne șterse, ci pur și simplu sunt amprentele scribului suprapuse peste semnele imprimate în lutul moale, până ce discul a fost așezat pe podeaua pivniței. Aceasta are acces doar de sus în jos, probabil pe o scară, ceea ce a necesitat transportul discului de lut, din mână-în mână, până jos pe podea, astfel încât pe fața A, semnele sunt clare, în timp ce pe fața B apar amprentele scribului, atât la marginea discului, dar și către centrul acestuia, ca și cum discul din lut moale, cu un diametru de 17 cm, ar fi fost transportat cu grijă, fiind susținut de la mijloc să nu se îndoaie. Fața A, cu începutul rugăciunii, ar fi fost transportată și așezată în sus, astfel încât nu avem amprente/semne hieroglifice șterse, acoperite de amprente, pe care le regăsim însă în număr mai mare pe fața B;
-discul a fost realizat în palatul minoic din Phaistos (nu adus din altă parte și așezat pe podeaua pivniței), întrucât acest lucru ne va fi indicat chiar de mesajul textului imprimat în lutul moale. Să reținem în acest sens că discul a fost găsit într-un strat gros de cenușă, printre oase de bovine, ceea ce ne indică existența unui foc ceremonial foarte puternic, care a dus la coacerea/arderea lutului proaspăt. Pereții pivniței văruiți cu grijă ne indică faptul că după stingerea focului și uscarea discului, s-a intrat în aceasta și s-a verificat starea discului. Foarte probabil textul imprimat în lutul moale conține o rugăciune adresată Marii Zeițe, iar sacerdoții credeau că mesajul inscripției putea să ajungă la ea, cu ajutorul focului puternic, prin intermediul fumului ce se înălța către cer.

Avem în figura nr. 12 transcrierea hieroglifelor de pe fața A:
Fig. 12. Hieroglifele de pe fața „A” a discului din Phaistos.
Pe fața A avem 30 de căsuțe cu hieroglife, textul citindu-se în sens anti-orar, pornind din centrul discului (căsuța A1) către margine (căsuța A30). De asemenea, observăm urmele ușoare a 4 amprente situate în căsuțele 29-30, respectiv  22-23. Situarea diametral opusă, de o parte și de alta a discului, fără a afecta (acoperi) hieroglifele din aceste căsuțe indică faptul că fața aceasta a discului din lut moale era în sus în timpul transportului pe scara de lemn, până pe podeaua pivniței.

Avem mai jos în fig. 13 transcrierea hieroglifelor de pe fața B:
Fig. 13. Hieroglifele de pe fața „B” a discului din Phaistos.
Pe fața B avem 31 de căsuțe cu hieroglife, textul citindu-se în sens orar (invers celui de pe fața A), pornind de la margine (căsuța B1) către centrul discului (căsuța B31).
Observăm numeroase amprente situate pe marginea discului în căsuțele 1,5,6,7,8,11,12, dar și în căsuța 17, iar unele hieroglifele din aceste căsuțe sunt complet acoperite de amprente, astfel încât avem alte indicii că fața aceasta a discului din lut moale era în jos în timpul transportului pe scara de lemn, fiind sprijinită la mijloc, pentru a nu se îndoi lutul moale.

Pentru descifrarea textului de pe discul din Phaistos vom completa cu hieroglife sistemul silabic hieroglific trac prezentat în fig. 3 și obținem silabarul hieroglific trac prezentat mai jos în fig. nr. 14. Din punct de vedere grafic, fiecare hieroglifă tracă este precursoarea semnului corespondent pentru aceeași silabă din linearul A trac prezentat în fig. 2.
Fig. 14. Sistemul silabic hieroglific trac
Utilizând sistemul silabic (silabarul) hieroglific trac prezentat în figura nr. 14, obținem următoarele silabe:
- pe fața „A” obținem textul prezentat mai jos în fig. 15:
Fig. 15. Transcrierea silabelor de pe fața „A” a discului.

Astfel obținem următoarele silabe pentru hieroglifele de pe fața „A”:
E-ZI / VE-NA-KE-RA / E-NA-TE-MA-SE / E-MI-RE-SU-SI / SO-E-NI-RA-PU/DE-MI-NA-E /

E-ZI-E / TE-MI-E /VE-NA-KE-TU / SO-E-NI-RA-PU / E-ZI-RA / TO-SO-RA / SO-E-NI-RA / DU-TU-SI-SE / ZO-RE-ME-TE-MA / DU-ZO-RA / MI-VU-TA / TE-VI-DE-DE-RA /
DU-ZU-VE-TU / KO-NI-PO-SE / TE-KO-DE-E / VE-DI-I-PU /MI-DU-TO-E-A /ZO-RE-DU-TO/ KI-MI-NA-TA / CE-VI-DE-ZO / TU-VE-PU / PI-NA-I-SE / TE-E-ZI-TU / E-KO-PU-CE-SE.

Cu aceste silabe formăm cuvintele ca în limba română:
E ZI VENA KERA = E ZI (CARE) VINE (ÎN) CER  
E NA TEMASE = (ȘI) NU E TEAMĂ 
E MIRE SUSI SOE NIRA PU DE MINA E = (ȘI) E MIRARE SUS (CÂND) SUIE NEGRU ABUR (CARE) DE MÂNA (MEA) E? 
E ZI E TEMI E VENA KE TU SOE NIRA PU = E ZI (ȘI) E TEAMĂ (CARE) VINE CĂTRE TINE (CÂND) SUIE NEGRU ABUR (FUMUL)?  
E ZI RA, TO SORA SOE NIRA DU TUSISE? = E ZI RA (SOARE), A TA SORĂ (CÂND) SUIE NEGRU (FUM) DE TUȘISE? 

ZORE, ME TEMA DU ZORA MI VUTA TE VIDEDE RA = ZOREȘTE, MĂ TEM (DIN) ZORI (DE) VREAU (SĂ) TE VĂD, RA (SOARE).   
DU ZUVETU KONI POSE TE 
KODE E VEDI I PU MI DU TO EA = DU (ȘI) SUFLETUL CĂNII PUS (ÎN) COADA ABURULUI MEU (DE-L) VEZI (ȘI) DU-L (ȘI PE) ACESTA (LA) EA.
ZORE, DU TO KI MINA TA CE VIDEZO = ZOREȘTE, DU-L (ȘI PE) ACESTA (CU) MÂNA TA, CE VEZI.
TU VE PUPI NA I SETE E ZI TU EKO PU CESE: = TU (O) VEI PUPA (DACĂ) NU-I E SETE (ȘI) ZI TU (DESPRE) ECOUL ABURULUI (CE) IESE (DIN LUTUL MOALE): 

- pe fața „B” obținem textul prezentat mai jos în fig. 16:
Fig. 16. Transcrierea silabelor de pe fața „B” a discului.
Obținem următoarele silabe pentru fața „B”:
SE-CE-TO-DU-MI / DE-KO-CE / RA-ZI-E / RA-RA-KE / SE-CE-LE-KO-ZO /TU-ZI-E-CE/ TU USU /SE-CE-MA-MI-O /KU-PO-TE /SE-CE-O-SA-TE/DU-O-KO-E / SE-CE-ME-NA-ZU/RE-LI/SE-TU-VE-DA-NA-MI/VA-DU/SE-CE-KU-PO/SE-CE-TU-TU-TE-I-NI/ZO-NA/SE-CE-KU-PO /SE-TU-VE-DA-NA-MI/ VA-DU / SE-CE-KU-PO / SE-CE-TU-VU-ME-MI-TU / MA-ME-ZE-SA / KU-PO-CE / SE-CE-TO-DU /NA - SA-TE / DA-KA-ZU / SE-CE-TU-TU-TE-I-NI/ TO DU / DA-KA-ZU.
Formăm cuvintele ca în limba română:
SECE TO DU MI DE KOCE RAZI, E RARAKE SECELE KOZO, TU ZI E CE TU USU= (SĂ) SECE ACESTA (CE) DA RAZE (CE) MĂ COC (ȘI) FRUNZELOR (LE) SECERĂ COZILE, TU ZI (DE) CE TU (NE) USUCI? 
SECE MAMI O KUPO, TE SECE OSA, TE DU OKO E SECE ME NAZU RELI = (SĂ) SECE, O MAMĂ, CUPA (ȘI SĂ) SECI TU (ȘI) OASELE (LUI), TE DU (CU) OCHII (SĂ) SECI NECAZURILE MELE RELE 
SETU VEDA NAMI, VADU SECE KUPO, SECE TU TUTE INI ZONA = (AL) SETEI NUME VĂD, (DACĂ) VĂD (CUM O SĂ) SECE CUPA (O SĂ) SECI TU (ȘI) TUTELE (DE) INIMI (DIN) ZONĂ 
SECE KUPO, SETU VEDA NAMI, VADU SECE KUPO, SECE TU VUME MI TU (SĂ) SECE CUPA, (AL) SETEI NUME VĂD, (SĂ) SECE CUPA (O SĂ) SECI (ȘI) TU (ÎN) FUMUL MEU (CĂTRE) TINE
MAME ZESA: KUPO CE SECE TO DU, NA SATE, DA KAZU!... SECE TU TUTE INI, TO DU, DA KAZU = MAMA ZISĂ: ACEASTĂ CUPĂ CE (O SĂ) SECE DU-O, NU (ÎN) SATE(CI) DĂ-O (SĂ) CADĂ... (SĂ) SECI TU TUTELE (DE ) INIMI,  ACEASTĂ CUPĂ DU-O (ȘI) DĂ-O (SĂ) CADĂ (PUNE-O ÎN PIVNIȚĂ)!


Întregul text de pe ambele fețe, în limba română, este:
E ZI CARE VINE ÎN CER ȘI OARE NU E TEAMĂ ȘI MIRARE SUS CÂND SUIE NEGRUL ABUR CARE DE MÂNA MEA E PUS?  
E ZI ȘI OARE E TEAMĂ CARE VINE CĂTRE TINE CÂND SUIE NEGRUL ABUR?  
ZI TU, RA (SOARE), A TA SORĂ (LUNA) CÂND SUIE NEGRUL FUM NU A TUȘIT? 
ZOREȘTE, MĂ TEM DE ZORI ȘI NU VREAU SĂ TE MAI VĂD, RA (SOARE).   DU ȘI SUFLETUL CĂNII (ABURUL LUTULUI CARE SE USUCĂ) PUS ÎN COADA FUMULUI MEU CE VEZI ȘI DU-L ȘI PE ACESTA LA EA.
ZOREȘTE, DU-L PE ACESTA CU MÂNA TA, DE-L VEZI!
TU PE SORA TA (LUNA) O VEI PUPA ȘI DACĂ NU-I E SETE... ZI TU DESPRE ECOUL ABURULUI CE IESE DIN LUTUL MOALE AL DISCULUI:

(SĂ) SECE ACESTA (CE) DA RAZE (CE) MĂ COC (ȘI) FRUNZELOR (LE) SECERĂ COZILE, TU ZI (DE) CE TU (NE) USUCI? 
(SĂ) SECE, O MAMĂ, CUPA (ȘI SĂ) SECI TU (ȘI) OASELE (LUI), TE DU (CU) OCHII (SĂ) SECI NECAZURILE MELE RELE 
(AL) SETEI NUME VĂD, (DACĂ) VĂD (CUM O SĂ) SECE CUPA (O SĂ) SECI TU (ȘI) TUTELE (DE) INIMI (DIN) ZONĂ 
(SĂ) SECE CUPA, (AL) SETEI NUME VĂD, (SĂ) SECE CUPA (O SĂ) SECI (ȘI) TU (ÎN) FUMUL MEU (CĂTRE) TINE
MAMA ZISA: ACEASTĂ CUPĂ CE (O SĂ) SECE DU-O, NU (ÎN) SATE, (CI) DĂ-O (SĂ) CADĂ... (SĂ) SECI TU TUTELE (DE ) INIMI,  ACEASTĂ CUPĂ DU-O (ȘI) DĂ-O (SĂ) CADĂ (PUNE-O ÎN PIVNIȚĂ)!


XXI.6. AMPRENTA DE SIGILIU NR. CHIC 126


Amprenta de sigiliu identificată cu nr. CHIC 126(conform Olivier-Goddard 1996) este o amprentă în lut găsită în „Cartierul Mu” din Malia, redată mai jos în fig. nr. 17 și păstrată astăzi în Muzeul din Heraklion - Creta.
Fig. 17. Amprenta de sigiliu CHIC 126.
Avem în fig. 18 transcrierea semnelor și totodată sensul de citire a textului de pe sigiliul din lut. Pornim de la semnul mic sub forma literei X ce marchează începutul textului și rotim fiecare hieroglifă, astfel încât cele cinci puncte mici ce însoțesc fiecare semn să se situeze în plan vertical, pe cât posibil deasupra fiecărei hieroglife. Mai există un semn de marcare situat în stânga amprentei, ca o linie, ce marchează probabil sfârșitul unui cuvânt:
Fig. 18. Amprenta de sigiliu CHIC 126.
Urmând sensul de citire din fig. 18 obținem silabele din fig 19:
Fig. 18. Silabele de pe amprenta de sigiliu CHIC 126.
Aplicând sistemul silabic hieroglific trac prezentat în fig. 14 obținem următoarele silabe:
ZA - LO - CE / PU - NU
Formăm cuvintele ca în limba română, ținând cont de existența liniei (markerului) ce delimitează două cuvinte distincte și avem:
ZALOCE PUNU

În limba română mesajul acestui sigiliu din lut CHIC 126 este:
ZĂLOG PUN

Referințe:
1. W. C. Brice, Notes on the Cretan Hieroglyphic Script: I. The Corpus. II. The Clay Bar from Malia, H20, Kadmos 29 (1990) 1-10
2. W. C. Brice, Cretan Hieroglyphs & Linear A, Kadmos 29 (1990) 171-2.
3. W. C. Brice, Notes on the Cretan Hieroglyphic Script: III. The Inscriptions from Mallia Quarteir Mu. IV. The Clay Bar from Knossos, P116, Kadmos 30 (1991) 93-104.
4. W. C. Brice, Notes on the Cretan Hieroglyphic Script, Kadmos 31 (1992), 21-24.
5. M. Civitillo, LA SCRITTURA GEROGLIFICA MINOICA SUI SIGILLI. Il messaggio della glittica protopalaziale, Biblioteca di Pasiphae XII, Pisa-Roma 2016.
6. G. M. Facchetti La questione della scrittura «geroglifica cretese» dopo la recente edizione del corpus dei testi. Pasiphae: Rivista di filologia e antichita egee. 2007.
7. A. Karnava. The Cretan hieroglyphic script of the second millennium BC: description, analysis, function and decipherment perspectives. Unpublished dissertation, Bruxelles, 1999, vol. 1-2.
8. J.-P. Olivier, L. Godard, in collaboration with J.-C. Poursat, Corpus Hieroglyphicarum Inscriptionum Cretae (CHIC), Études Crétoises 31, De Boccard, Paris 1996, ISBN 2-86958-082-7.
9. G. A. Owens, The Common Origin of Cretan Hieroglyphs and Linear A, Kadmos 35:2 (1996), 105-110.
10. G. A. Owens, An Introduction to «Cretan Hieroglyphs»: A Study of «Cretan Hieroglyphic» Inscriptions in English Museums (excluding the Ashmolean Museum Oxford), Cretan Studies VIII (2002), 179-184.
11. I. Schoep, A New Cretan Hieroglyphic Inscription from Malia (MA/V Yb 03), Kadmos 34 (1995), 78-80.
12. J. G. Younger, The Cretan Hieroglyphic Script: A Review Article, Minos 31-32 (1996–1997) 379-400.
13. P. Yule, Early Cretan Seals: A Study of Chronology. Marburger Studien zur Vor und Frühgeschichte 4 (Mainz 1981), ISBN 3-8053-0490-0
14. Olivier, J.-P. (1986), "Cretan Writing in the Second Millennium B.C.", World Archaeology,17(3):377–389
15. https://www.teicrete.gr/arkalochori/cretan-hieroglyphic.php
16.Signs on the Arkalochori Axe, redrawn from Fritz Schachermeyr: "Die minoische Kultur des alten Kreta", Kohlhammer Verlag, Stuttgart, Germany, 1964, page 247;
17. Chapoutier Fernand - Inscriptie hiéroglyphique gravée sur onu bloc de calcaire, Bulletin de Correspondance Hellenique 62 (1938), 104-109.
18. https://ro.wikipedia.org/wiki/Discul_din_Phaistos;
19. Robert Bradford Lewis- Phaistos Disk (http://www.phaistosdisk.com)
20. https://archive.org/stream/cretanpictograph00evan

13 iunie 2016

XX. INSCRIPȚIA TRACĂ PROTOROMÂNĂ DE PE INELUL DIN EZEROVO - BULGARIA - SEC V î.e.n.

XX.1. INELUL DE AUR DIN EZEROVO - BULGARIA


Inelul de aur din Ezerovo este un artefact din aur având 31,3 grame și este constituit dintr-un disc oval (pe care este inscripționat un text misterios, nedescifrat până în prezent, considerat în unanimitate de specialiști ca fiind unul din puținele texte păstrate în limba tracă) atașat printr-un ax de o potcoavă, conform fig. nr. 1.
Fig. nr. 1. Inelul din aur de la Ezerovo. 


Acest inel a fost găsit în anul 1912 în satul Ezerovo de pe malul lacului Varna din Bulgaria, într-un mormânt trac din sec V î.e.n. 

În prezent inelul se află expus la Muzeul de Arheologie din Sofia și are numărul de inventar 5271.

XX.2. Încercări de descifrare a textului gravat pe inelul de la Ezerovo.

Încercări de descifrare a textului de pe inelul din Ezerovo sunt multe, iar dintre acestea o amintim aici pe cea a lingvistului bulgar Dimităr Dečev, care consideră textul ca fiind scris cu caractere grecești:

ΡΟΛΙΣΤΕΝΕΑΣ / NΕΡΕΝΕΑ / ΤΙΛΤΕΑΝ / ΗΣΚΟ / ΑΡΑ / ΖΕΑ / ΔΟΜΕΑΝ/ ΤΙΛΕΖΥΠΤΑ / ΜΙΗ / ΕΡΑ / ΖΗΛΤΑ.

Cu caractere latine avem: 

rolisteneas / nerenea / tiltean / ēsko /aras / zea / domean / tilezupta /miē / era /zēlta.

Traducerea în limba română ar fi:

Eu sunt Rolisteneas, urmaș al lui Nereneas. Tilezupta, o femeie araziană, m-a adus pe pământ.Până în prezent nici o interpretare nu a fost unanim acceptată, astfel încât textul de pe inelul din Ezerovo își păstrează misterul.

XX.3. Descifrarea textului utilizând silabarul trac.


Pentru descifrarea textului trac de pe inelul din Ezerovo vom utiliza sistemul silabic trac (silabarul trac) prezentat în fig. nr. 2 și utilizat în episoadele anterioare la descifrarea altor inscripțiilor trace cum ar fi inscripția tracă de la intrarea în Peștera Sitova din Bulgaria, inscripția de pe inelul din Shumen - Bulgaria, etc.

Fig. nr. 2. Sistem silabic (silabar) trac. 

Pentru descifrarea textului vom ține cont de modul de scris tip bustrofedon (în zig-zag) utilizat în descifrările inscripțiilor trace (și minoice) din episoadele anterioare, de caracterul predominant de pornire a scrierii unui text trac începând de la dreapta spre stânga și de sus în jos, conform sensului de citire din figura 3:

Fig. nr. 3. Sensul de citire a textului inscripționat. 
Utilizând sistemul silabic trac avem următoarele 8 șiruri de cuvinte trace pe care le vom citi ca în figura 4:
Fig. nr. 4. Modul de citire a celor 8 șiruri de silabe. 
Astfel obținem următoarele 8 șiruri de silabe trace:
1. VE - ZI - E - TE - VE - TE - A - ZI - DA - TI - KA - SU
2. TE - SU -TE -VE - TE - E - A - DA - TI
3. E - KA - KE - ZI - LU - VE - E - TE - A
4. SU - E - NE -TE - E - PI - KA - LO
5. SA - NE - TE - TI - DA - A - VE - E - TE
6. MU - CI - E - LO - DA - LU - TE
7. NE - E - SA
8. LU - TI - A - E.


Cu aceste silabe formăm cuvintele trace ca în limba română:
1. VEZI E TE VETEAZI DA TI KASU
2. TESUTE VETE EA DA TI
3. EKA KE ZILU VE E TE A
4. SUE NE TE E PI KALO
5. SANE TETI DA AVE E TE
6. MU CIELO DA LUTE.
7. NE ESA
8. LUTI A E.


Cu aceste cuvinte trace avem următoarele fraze:

VEZI E TE VETEAZI DA TI KASU TESUTE VETE EA DATI = 

VEZI (DACĂ) E, TU VITEAZULE, (ÎN) CASA TA (ȘI) ȚESUTE VIEȚI EA (ZEIȚA) ÎȚI DĂ ȚIE
EKA KE ZILU VE E TE A SUE NE TE E PI KALO =
IACA, (ÎN) CE ZILE VREI TU, SUIE-NE TU E PE CAI
SANE TETI DA, AVE E TEMU CIELO DA LUTE=
SĂNĂTOȘI TOȚI DĂM, (DACĂ) VEI AVEA (O) TEAMĂ (DIN) CER (LA) PĂMÂNT
NE ESA LUTI A E=
NOI IEȘIM (ȘI) (DIN) LUT (DACĂ) E.Cu alte cuvinte: 

VEZI (DACĂ ZEIȚA) E, TU VITEAZULE, (ÎN) CASA TA (ȘI) ȚESUTE VIEȚI EA ÎȚI DĂ ȚIE... IACA, (ÎN) CE ZILE VREI TU, SUIE-NE TU PE CAI SĂNĂTOȘI (ȘI) TOȚI DĂM (FUGA LA TINE) (DACĂ) VEI AVEA (O) TEAMĂ (DIN) CER (LA) PĂMÂNT, NOI IEȘIM (ȘI) (DIN) LUT (DACĂ) E (CAZUL)!


Țin să precizez faptul că în conformitate cu definiția din DEX (dicționarul explicativ al limbii române) etimologia numeralului SUTĂ/SUTE nu este cunoscută, încât putem avea și TE SUTE VETE = TU SUTE (DE )VIEȚI. 

Referințe:
1. Dimitrie Macrea - Probleme ale structurii și evoluției limbii române, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1982, p. 13.

2. Marius Sala, Ioana Vintilă-Rădulescu - Limbile lumii-mică enciclopedie, Ed. științifică și enciclopedică, București, 1981

3.Ion Coteanu - Originile limbii române, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1981, p. 20.

4. https://ro.wikipedia.org/wiki/Inelul_de_la_Ezerovo.

6 martie 2016

XIX. INSCRIPȚIILE TRACE DIN CIPRU SCRISE ÎN SILABARUL CIPRO-MINOIC - SEC.XVI î.e.n.XIX.1. SILABARUL CIPRO-MINOIC


Silabarul cipro-minoic este un sistem silabic nedescifrat folosit pentru un grup de inscripții din epoca târzie a bronzului (1550 î.e.n. - 950 î.e.n.) găsite în insula Cipru (în special în localitățile Enkomi, Kition și Kalavasos), în Grecia continentală (Tirint), dar și în Siria (Ugarit).
Numele de silabar cipro-minoic a fost creat în 1909 de sir Arthur Evans, pe baza observațiilor sale în ceea ce privește asemănarea semnelor grafice ale acestuia cu sistemul silabic cretan (minoic) tip linear A și de atunci a fost unanim acceptat și utilizat de comunitatea științifică.
Scriptul cipro-minoic nu este încă descifrat. Fără a se găsi inscripții bilingve, precum și cu un volum redus de documente (doar 217, dintre care mai puțin de zece sunt de lungime semnificativă), orice încercare de interpretare, chiar parțială, nu a avut succes. 
Până în prezent au fost identificate și clasificate patru grupuri strâns înrudite de scripturi cipro-minoice: 
a) Cipro-Minoic arhaic (CM 0), găsit într-un singur text, pe o tabletă din lut găsită în anul 1955 în orașul Enkomi (tableta nr. 1885), datând din anul 1550 î.e.n. 
Textul inscripționat are trei linii de scriere și conține în total 23 semne. Acesta este scriptul cipro-minoic, care prezintă cele mai mari similitudini cu linearul A cretan și asupra căruia ne vom concentra atenția. 

Fig. 1. Tableta din Enkomi nr. 1885 - cel mai vechi script cipro-minoic (1550 î.e.n.) 
b) Cipro-Minoic 1 (CM 1), denumit uneori și linearul C, datând din epoca târzie a bronzului (sec. XV î.e.n. - sec X î.e.n.) regăsit în Cipru (la Enkomi, Kition și Kalavassos-Ayios Dimitrios) Grecia continentală (Tirint) și în Siria (Ugarit). Cele mai multe texte în CM 1 sunt foarte scurte și sunt inscripționate pe zeci de bile, cilindri sau tablete din argilă, în piatră, fildeș, etc.

Fig. 2. Bilă din lut inscripționată în CM1 găsită în Enkomi (AM 2335 - Louvre - Paris)

Fig. 3 Tabletă din lut tip CM1 găsită în Enkomi (AM 2336 - Louvre, Paris)
c) Cipro-Minoic 2 (CM 2), găsit pe patru tablete de lut fragmentare provenind din Enkomi și datând din sec. XIII î.e.n. - sec XII î.e.n.
d) Cipro-Minoic 3 (CM 3), găsit în textele care provin numai din orașul sirian Ugarit, datând din sec. XIII î.e.n., care dezvăluie o anumită influență a alfabetului ugaritic cuneiform (semnele au fost scrise în lut aidoma semnelor cuneiforme).

Textele cipro-minoice sunt scrise pe medii diferite, cele mai lungi texte fiind înscrise pe tablete de lut și cilindri, în timp ce inscripțiile de pe bilele de argilă sau din metal sunt compuse din câteva semne. Sunt de asemenea cunoscute inscripționări fildeș, ceramică, etc.
Se cunosc puține lucruri despre modul în care acest sistem silabic cipro-minoic își are originea sau despre limba de bază a acestuia. Cu toate acestea, utilizarea sa a continuat în epoca timpurie a fierului, formând o legătură către silabarul cipriot, descifrat ca fiind scris în limba greacă.
Sir Arthur Evans a considerat silabarul cipro-minoic drept rezultatul evoluției neîntrerupte a sistemului silabic tip linear A și că el a fost adus în Cipru de colonizatorii/emigranții minoici din Creta, întrucât cea mai veche inscripție cipro-minoică tip CM0, respectiv tableta Enkomi 1885, are caractere similare cu cele ale textelor scrise în linear A în anul 1550 î.e.n.
În 2011 Silvia Ferrara a subliniat că CM1, CM2 și CM3 existau simultan în sec. XIII î.e.n. - sec. XI î.e.n., că textele cipro-minoice au regularități statistice și combinatorii identice, întrucât seturile de caractere sunt în esență la fel și că există o corelație puternică între aceste grupuri semne și scrierea lor pe același tip de materiale, respectiv bile și cilindri din lut.

Spre deosebire de multe alte state vecine, în Cipru prăbușirea epoca bronzului a avut doar un ușor impact asupra insulei, iar perioada imediat următoare evenimentelor dramatice ale colapsului, a dus la înflorirea culturii insulei, cu o creștere vizibilă a utilizării scriptului cipro-minoic în centre cum ar fi Enkomi și apoi în Kition, Kalavassos-Ayios Dimitrios, probabil pe măsură ce sosea în Cipru un număr semnificativ de noi coloniști/emigranți minoici din Creta.
Pe de altă parte, ca rezultat direct al acestui colaps al epocii bronzului, scriptul cipro-minoic a încetat să mai existe în Ugarit (pe coasta Siriei), împreună cu întreg polisul în sine. 
În Cipru numărul de artefacte grecești a crescut treptat până în jurul anului 950 î.e.n. când scriptul cipro-minoic este înlocuit de noul silabar cipriot ale cărui inscripții reprezintă în principal limba greacă, existând însă câteva texte scurte, nedescifrate, scrise în limba eteocipriotă.

Despre limba eteocipriotă vom vorbi într-un episod următor, întrucât există o serie de similarități cu limba tracă eteocretană, deoarece:
a) în Creta, limba tracă păstrată în textele scrise în sistemul silabic trac tip linear A (despre care am vorbit în partea a IX-a a blogului) nu a dispărut complet în anul 1250 î.e.n., ci a fost perpetuată până în sec VII î.e.n. (cel puțin în partea estică a insulei, în peninsula eteocretană Sitia, așa cum am arătat în partea a IV-a a acestui blog) prin inscripțiile în limba tracă eteocretană din Dreros și Praisos.

În mod similar în Cipru, limba tracă din inscripțiile cipro-minoice nu dispare complet în anul 950 î.e.n., întrucât în partea estică a insulei (în Enkomi, Amathus și Athienou) se păstrează până în sec III î.e.n. prin inscripțiile scrise în limba eteocipriotă. 

b )la fel ca și limba eteocretană și limba eteocipriotă este considerată o limbă non-greacă, enigmatică, iar cele câteva texte cunoscute (inscripțiile din Amathus și Athienou, datând de la mijlocul sec III î.e.n.) sunt în prezent nedescifrate.

Despre textele scrise în limba eteocipriotă vom vorbi într-un episod următor și vom vedea dacă și aceste inscripții sunt scrise în limba lemniană, adică în traca protoromână vorbită în insula Lemnos, descifrată în partea I a acestui blog.

XIX.2. DESCIFRAREA TEXTULUI DE PE TABLETA DIN ENKOMI NR. 1885.

Tableta nr. 1885 prezentată în fig. 1 și fig. 4 a fost descoperită în 1955 în localitatea Enkomi din estul insulei Cipru. Ea este datată din anul 1550 î.e.n. și este considerată drept cea mai veche și singura inscripție scrisă în silabarul cipro-minoic arhaic (CM0).

Textul inscripționat este constituit din 23 de semne scrise în lut pe 2 fețe ale tabletei, respectiv două semne pe fața laterală din dreapta și 21 de semne pe fața principală, conform fig. 4 prezentate mai jos.

Fig. 4. Tableta din lut găsită în Enkomi cu nr. 1885 și sensul de citire a textului 

Pentru descifrarea textului vom porni de la cele două semne de pe fața laterală din dreapta tabletei, iar sensul de citire este cel prezentat mai sus, conform săgeților din fig. 4.
Sensul de citire a textului este tipic trac (în zig-zag) de la dreapta spre stânga pentru primul rând, apoi invers de la stânga la dreapta pentru rândul 2 și iarăși invers de la dreapta la stânga pentru rândul 3.


Vom utiliza semnele silabarului trac tip linear A prezentat în fig. 5.
Fig. 5. Sistem silabic trac tip linear A. 

Fig. 6. Descifrarea textului inscripționat pe tableta Enkomi nr. 1885 
Utilizând caracterele silabarului trac linear A, citim de la dreapta spre stânga textul de pe primul rând, pornind de la cele 2 semne de pe fața laterală, ca în fig. 7:
Fig. 7. Sensul de citire și caracterele de pe primul rând al tăbliței Enkomi nr. 1885 
Obținem următoarele silabe:

1. VA-RO-VA-RO-VA-DE-NA-SA-KE-RA


Pe al doilea rând citim silabele invers de la stânga la dreapta, conform săgeții din fig. 8:

Fig. 8. Sensul de citire și caracterele de pe rândul doi al tăbliței Enkomi nr. 1885
Astfel obținem silabele:
2. KO-KO-A-MA-LA-SE-PU


Pe al treilea rând citim silabele invers față de rândul 2, de la dreapta la stânga, conform săgeții din fig. 9:
Fig. 9. Sensul de citire și caracterele de pe rândul 3 al tăbliței Enkomi nr.1885 
Avem silabele trace:
3. SA-CO-TI-SA-DO-NI.


Citim întregul text și avem:

1. VA-RO-VA-RO-VA-DE-NA-SA-KE-RA
2. KO-KO-A-MA-LA-SE-PU
3. SA-CO-TI-SA-DO-NI.


Reunim textul și avem silabele:

VA-RO-VA-RO-VA-DE-NA-SA-KE-RA-KO-KO-A-MA-LA-SE-PU-SA-CO-TI-SA-DO-NI.

Cu aceste silabe trace formăm cuvintele ca în limba română și obținem cuvintele:

VARO, VARO VADE NA SAKERA KOKO A MALA SE PUSA, COTISA DONI =
VĂRULE, VĂRULE NU VĂD (CA) SECERA COCII (CORPULUI NAVEI) ÎN MAL (CĂ) SE PUSĂ (DECI) COTEȘTE DONIȚA (VASUL MIC, BĂRCUȚA). 

Țin să fac câteva precizări și anume că:
- donița în limba română înseamnă un vas mic, făcut din doage de lemn utilizat pentru cărat lichide;
- prova unei nave minoice seamănă foarte bine cu o seceră, așa cum se observă în fig. 10 de mai jos:
Fig. 10. Frescă reprezentând o flotilă minoică din Akrotiri-insula Thera- sec XV î.e.n. 
Recitind textul inscripției Enkomi 1885: VARO, VARO VADE NA SAKERA KOKO A MALA SE PUSA, COTISA DONI, fără să vreau îmi vine în minte textul primei inscripții eteocretane (în limba tracă) din Praisos-Creta, scrisă în sec VII î.e.n., descifrată în partea a IV-a a acestui blog:

...ARKI AP, ME TIME NA... = ... BARCA (PE) APĂ, NU MĂ TEM...
...ARKA KOK LEMI A E... = ... A BĂRCII COCĂ (CORP) ÎN LEMN E...

și-mi dau seama că vărul pomenit în inscripția din Enkomi în anul 1550 î.e.n. este un locuitor minoic din Creta ce vorbea aceeași limbă tracă și fiind din același neam trac ca și locuitorul din Enkomi - Cipru, ce a inscripționat semnele silabarului trac în lutul tabletei Enkomi nr. 1885. 

XIX.3.RĂZBOINICII TRACI DIN CIPRU, POPOARELE MĂRII, ETRUSCI ȘI SAMNIȚI. 


Fig. 11. Cutie din fildeș cu o scena de vânătoare (sus) din Enkomi - sec XIII î.e.n. și un vânător aflat pe cutie în partea dreaptă a scenei de vânătoare (jos)

Fig. 12. Statuetă din bronz reprezentând un zeu (războinic) cu coarne - Enkomi - sec XIII î.e.n. (British Museum) 

Fig. 13. Statuetă din bronz din Enkomi reprezentând un războinic - sec XII î.e.n. (Cyprus Archaeological Museum, Nicosia) 

Fig. 14. Cap de războinic - Enkomi - sec XII î.e.n. 

Fig. 15. Basorelieful de pe peretele nordic al templului funerar al lui Ramses al III-lea din Medinet Habu infățișând lupta dintre egipteni și popoarele mării în Bătălia Deltei 1178 î.e.n. 

Fig. 16. Basorelief egiptean din templul Medinet Abu reprezentând prizonieri Denyen (un Popor al Mării) capturați de egipteni în Bătălia Deltei 1178 î.e.n. 

Fig. 17. Basorelief egiptean reprezentând un luptător Sherdan (unul din Popoarele Mării) 
Analizând imaginile din fig. 11 - 14 ce reprezintă luptători și vânători din Enkomi din sec XIII î.e.n. - sec. XII î.e.n., nu poți să nu constați asemănarea frapantă a acestor războinici din Cipru cu imaginile războinicilor aparținând „Popoarelor Mării” din frescele egiptene (fig. 15 - fig. 17) de pe templul funerar al faraonului Ramses al III-lea. Acest faraon, ultimul mare faraon al Noului Regat egiptean, i-a înfrânt cu greu pe năvălitorii veniți atât pe mare, cât și pe uscat, numiți de anticii egipteni „Popoare ale mării” (adică „din insule”) în Bătălia din Delta Nilului din anul 1178 î.e.n. (în cel de-al 8-lea an al domniei lui Ramses al III-lea).

Totodată, coifurile războinicilor din Enkomi se aseamănă mult cu cele ale luptătorilor etrusci, samniți, precum și cu cele luptătorilor traci așa cum vedem în figurile următoare: 

Fig. 18. Statuetă din teracotă pictată a unui luptător etrusc, Caere, 510 î.e.n. 

Fig. 19. Statuie din bronz a unui luptător etrusc - 410 î.e.n. 

Fig. 20. Coif de gladiator trac din bronz - sec. II e.n. 

Fig. 21. Coiful trac din bronz - Ostrov, România - sec. II e.n. Fig. 22 Coiful unui războinic trac odris - Bulgaria, sec. III î.e.n. 

Fig.22. Războinici samniți pe o frescă a unui mormânt din Nola - Italia - sec. IV î.e.n. 

Toate aceste coifuri trace de tip pilos aveau un cap de vultur la partea superioară în timp ce obrăzarele par a fi aripile acestuia, în semn ca vulturul îl protejează, atât la propriu, cât și la figurat, ca reprezentant al divinității (soldatul fiind convins că e nemuritor sau mai exact că în cazul în care era ucis în luptă pasărea îl va ridica imediat la divinitate în cer și zeul Zamolxis îl va reîncarna).

Foarte interesant mi se pare faptul că după căderea Troiei, ce pune punct Războiului Troian (1193 î.e.n.-1183 î.e.n.) apar Popoarele Mării (Peleset, Lukka, Ekwesh, Denyen, Sherden, Shekelesh, Tjekker) care distrug fără milă și parcă din răzbunare, tot ceea ce a însemnat cetate ce a trimis trupe sau a fost aliată cu micenienii cuceritori ai Troiei:
- cetățile miceniene cad una după alta în mai puțin de 80 de ani, începând cu anul 1183 î.e.n. (căderea Troiei) și până în jurul anului 1100 î.e.n. când este distrusă complet cetatea Micene;
- atacurile Popoarelor Mării au cauzat intrarea în declin a Noului Regat egiptean;
- Imperiul Hitit, aliat al micenienilor, s-a destrămat ca urmare a atacurilor Popoarelor Mării, capitala Hattușa fiind distrusă în jurul anului 900 î.e.n.
După căderea Imperiului Hitit, pe teritoriul acestuia apar noi regate, din care cel mai puternic a fost Regatul Frigian, cu capitala la Gordion. Despre frigieni știm că vorbeau limba tracă, deoarece în părțile a V-a și a VI-a ale acestui blog, am descifrat 22 de inscripții frigiene găsite în Turcia, la Yazilikaia și Gordion, scrise în limba tracă protoromână, cu caractere din alfabetul tracilor din insula Lemnos, descris în partea I-a.
Și atunci cine erau aceste Popoare ale Mării? Probabil o coaliție de triburi trace...

Referințe:
1. Jean Pierre Olivier - „Édition holistique des textes chypro-minoens” avec la collaboration de Frieda Vandenabeele (Biblioteca di «Pasiphae» VI)”, Fabrizio Serra Editore: Pisa - Roma 2007).2. Yves Duhoux - The Cypro-Minoan Tablet No. 1885 (Enkomi): An Analysis, Kadmos. Volume 48, Issue 1-2, Pages 5–38, ISSN (Online) 1613-0723, ISSN (Print) 0022-7498, 2011
2.https://sites.google.com/site/collesseum/cypriancylinder
3.https://www.deepdyve.com/lp/de-gruyter/the-cypro-minoan-tablet-no-1885-enkomi-an-analysis
4. Mellisa Vetters - A clay ball with a cyphro - minoan inscription from Tiryns - 2012 Deutsches Archäologisches Institut / Hirmer Verlag GmbH ISSN: 0003-8105 · ISBN: 978-3-7774-4881-7